Olika former av terapi

Terapi

Att gå i terapi innebär att du får hjälp med att se och bryta med beteenden som orsakat problem för dig och som är ett hinder för dig i vardagen, i dina relationer mm. Det finns många olika sorters terapi. Vi använder oss av främst KBT som metodik.

Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa, det innefattar följande områden: depression, ångest, stress, kriser och missbruk.

Vi använder oss också av Motiverande samtal MI, och vi använder i anhörigstödet oss av CRAFT metoden som är promotad av socialstyrelsen.

Våra professioner är behandlingspedagog, avspänningspedagog, samtalsterapeut och KBT-terapeut, beteendevetare och socionom förutom sjuksköterska och kurator och våra läkare .

Alla som arbetar på Go Deeper Clinic är egna företagare och har ett samarbetsavtal med Go Deeper Clinic.

Vi samarbetar med Trygga familjer och via dem får du hjälp i din relation med dina relationsproblem och kriser oavsett om du går hos oss för ett missbruksproblem eller du söker rådgivning av andra skäl

Boka rådgivning

Skicka