Olika former av terapi

Terapi

Att gå i terapi innebär att du får hjälp med att se och bryta med beteenden som orsakat problem för dig och som är ett hinder för dig i vardagen, i dina relationer mm. Det finns många olika sorters terapi. Vi använder oss av främst KBT som metodik.

Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa, det innefattar följande områden: depression, ångest, stress, kriser och missbruk.

Vi använder oss också av Motiverande samtal MI, och vi använder i anhörigstödet oss av CRAFT metoden som är promotad av socialstyrelsen.

Våra professioner är KBT-terapeut, samtalsterapeut och livsstilscoach.

Vi samarbetar med Trygga familjer och via dem får du hjälp i din relation med dina relationsproblem och kriser oavsett om du går hos oss för ett missbruksproblem eller du söker rådgivning av andra skäl. Läkare och andra professioner tas in på konsultbasis vid behov.

Våra tjänster

Boka rådgivning

Skicka