Psykosomatisk smärta

Psykosomatisk smärta

här arbetar vi i team läkare, sjukgymnast, kurator och terapeut. Vi arbetar med att kartlägga och utreda din smärta och orsaker till den både psykiska orsakerna och de fysiska orsakerna.

Second opinion

Det kan röra sig om utredningar hos försäkringsbolag eller försäkringskassan eller annat behov som individen har av att få en ytterligare bedömning av sitt tillstånd.

Second opinion
Läkemedelsnedtrappning

Läkemedelsnedtrappning

Tillsammans med vår läkare genomför vi dina läkemedelsnedtrappningar vi arbetar endast med långsam utsättning och under den tiden kommer du att få ett samtalsstöd av vår sjuksköterska och eventuellt av vår samtalsterapeut eller kurator.

Kostrådgivning

Kostkonsultationer

Tillsammans med dietist så kommer vi att kunna erbjuda dig kostrekommendationer. Du kommer också att bli erbjuden att gå i en kostgrupp som hjälper dig att äta hälsosamt.

Spelberoende

Beroenden

Vi arbetar med spelberoende, internetberoende, shoppingberoende ,matberoende och sex-relationsberoende.

Vi arbetar i Grupp men också individuellt. Metodiken är KBT/MI och vårt eget tillägg ” Personlig utveckling för dig som har ett beroendeproblem”.

Vi har också utvecklat ett webb-baserat program för spelberoende med ”webinars” det betyder att vi träffas tillsammans på en given tiden och följer träffarna på hemorten men har vissa kursmoment tillsammans på någon kursgård. Så det betyder att för dig som är spelberoende så finns det möjlighet var du än bor i landet att få hjälp och stöd med ditt spelberoende.