Kostrådgivning

Hälsa

Vad betyder hälsa för dig? Hälsa enligt WHO betyder ” ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom .

Vi på Go Deeper clinic erbjuder dig att få rådgivning omkring dessa områden: kostrådgivning , stresshantering.

När det gäller existentiell hälsa så kommer vi att bygga upp samtalsgrupper i ämnet där vi diskuterar de existentiella frågor som du har.

Vi har ett holistiskt synsätt som innebär att vi tänker på helheten. Det betyder för oss att fysisk hälsa, mental hälsa, psykosocial hälsa och andlig hälsa är med i varje möte med dem som söker vår hjälp och vård.

Våra tjänster

Boka rådgivning

Skicka