Till företag små som medelstora kan vi erbjuda hjälp i form av kartläggning och bedömning av individens mående och spelvanor, där man misstänker att spelandet har påverkat arbetet. Vi kommer gärna till er och berättar mera. Vi kan också erbjuda föreläsning för arbetarna och HR om spelsituationen och vad ett spelberoende är. Vi kommer gärna till planeringsdagar och Kick-off träffar. Självklart erbjuder vi behandlingshjälp till dem i ert företag som drabbats och vi kan ha både individuell behandling och gruppbehandling.

Ring för Offerter och mer information.

Företagsutbildning, hjälp

Referenser

Uppsala Kommun
beroendemottagningen (spelberoende)
att. Maria Lantz
Upplands Bro kommun
HR ( psykisk ohälsa)
Ann-Catrin Brattström
Morgongåva Fastighets service AB
(personlig utveckling)
Erkki Nivala
Eriksbo HVB
(personlig utveckling)
Simona Vinternatt
Trygga familjer
(utbildning och rådgivning)
Emanuel Noren