Utbildning

Vi utbildar dig som är yrkesverksam med extra kunskap om olika typer av beroenden och samsjuklighet. Vi ger också föreläsningar om både psykisk ohälsa och beroenden.

Mentorskap

För dig som genomgått något av våra program så erbjuder vi dig en mentor. Det kan vara en person som blivit fri från ett beroende som kommer att vara din mentor under en period framöver eller så kan det vara någon av våra samtalsterapeuter som är ditt stöd för att bibehålla den förändring som du genomgått.

Mentor

Coaching i förändringsprocesser/Personligt ledarskap:

När du kört fast i livet, hjälper vi dig att komma vidare genom kursen ” personligt ledarskap”. Vi ger dig den i grupp men den kan också ges individuellt.

Anhöriga:

Som anhörig blir du erbjuden att gå på kurs för anhöriga och bli fri från ditt medberoende. Vi bygger också upp recovery groups. Du kan också få individuellt stöd om du önskar.

Anhöringsstöd

Ekonomisk rådgivning:

Vi tar in externa samarbetspartner när det gäller ekonomisk rådgivning.