Med Recovery groups menas grupper eller nätverk som har som syfte att tillfriskna från sin skada eller trauma eller sjukdom. Eller kanske är också ”återhämta” ett uttryck som används i samband med recovery.

Vi vill bygga upp recovery groups för de som finns med i våra nätverk, genomgått program hos oss och vill ha fortsatt stöd och en plats att växa vidare i.

Vi har redan nu ett samarbete med spelberoendes riksförbund som finns för de som är spelberoende och deras anhöriga.

I framtiden kommer ju flera beroenden att kunna få hjälp hos oss och därför kan vi också erbjuda gruppträffar för dem. Och det finns även andra områden där vi ser ett behov av recovery groups.

Så välkommen att ta kontakt med oss för vidare information.

Recoverygroup