KBT-terapeut med mångårig erfarenhet av psykisk ohälsa, stressrelaterade besvär, missbruksvård och livsstilsförändringar.